NGŨ SỰ HOA SÒI 53

0916.000.444

Kích thước đỉnh cao 50cm nặng 10kg
Nến cao 40cm nặng 3kg
Hạc cao 52cm nặng 4,5kg

0916.000.444