Thông tin liên hệ : 

Đoan Bái , Đại Bái, Gia Bình , Bắc Ninh

Điện thoại: 0393.653.888 – Hotline: 0393.654.888
Email: gomsusonghong@gmail.com
Websie: http://dodong1.winwinmedia.vn